VALFRIHETSINDEX

I vårt valfrihetsindex kategoriseras drygt 40 områden efter hur omfattande valfriheten är inom dessa.

Sedan 1985 har valfriheten i Sverige ökat kraftigt.

1985

2022


I vårt valfrihetsindex kategoriseras områden efter om det råder stor, måttlig eller liten valfrihet.

Procentsatserna gäller antalet områden i respektive kategori, inte dessas sammanlagda andel av BNP eller någon annan värdering om hur viktigt varje område är jämfört med andra områden.

Konsumenten får välja fritt. Det finns etableringsfrihet så att det går att välja mellan olika alternativ.

Antingen betalar konsumenten med egna pengar eller så väljer man mellan olika skattefinansierade leverantörer.

Konsumenten har viss valfrihet. Det finns full eller viss etableringsfrihet, men inte konkurrens på lika villkor i alla delar.

Möjligheten att välja begränsas av att det offentliga har en dominerande ställning inom området eller så finns rätten att välja bara i vissa delar av Sverige.

Konsumenten har ingen eller mycket begränsad valfrihet. Det kan ha olika orsaker.

Det kan handla om ett naturligt monopol som gör att det bara finns en leverantör. Men det kan också handla om ett politiskt beslutat monopol.

Valfrihetsindex 2022

I rapporten Valfrihetsindex 2022 görs en genomgång av människors möjligheter att välja inom drygt 40 olika områden. På så sätt ges en övergripande ögonblicksbild av valfriheten i Sverige.


I rapporten görs en jämförelse med situationen 1985, innan olika valfrihetsreformer hade börjat genomföras. Sedan 1985 har andelen områden där valfriheten klassas som stor ökat från 26% till 60%. Inte på något område har valfriheten minskat under de senaste decennierna.

Svensk handel präglas generellt sedan länge av stor valfrihet. Undantagen gäller framförallt apotek och alkoholförsäljning.

Alla svenska apotek förstatligades år 1970. Under närmare fyra decennier fanns bara en leverantör av apotekstjänster. Monopolet avskaffades 2009 och nu finns det flera olika apotek att välja mellan.

Försäljning av alkohol till privatpersoner har varit monopoliserad sedan mitten av 1800-talet. Dock finns det idag möjlighet att handla från utlandet på nätet, så länge som man betalar svensk alkoholskatt för produkterna.

När det gäller grundläggande infrastruktur är valfriheten i många fall begränsad.

Inom ett antal områden finns naturliga monopol: elnät, fjärrvärme och vattenförsörjning. När det gäller sophämtning finns lagstadgade monopol för varje kommun.

Försäljning av el var tidigare lagstadgade monopol, men öppnades för konkurrens på 1990-talet. Idag finns omkring 150 olika elbolag att välja mellan. Även posttjänster var tidigare lagstadgade monopol som öppnades för konkurrens under 1990-talet.

Valet av bostad är fritt, men hyresregleringen gör att utbudet av hyreslägenheter är mindre än vad det annars skulle vara i framförallt storstadsregionerna.

Med undantag för kollektivtrafik, där det bara finns en huvudman per kommun eller region, finns det idag betydande valfrihet när det gäller resor.

De tidigare monopolen för långfärdsbussar och taxiresor avskaffades i början av 1990-talet.

Fram till år 1992 fick inget annat flygbolag flyga på de sträckor som SAS eller Linjeflyg trafikerade. Idag finns möjlighet att välja mellan ett antal flygbolag på flera inhemska flygsträckor.

Till och med år 2011 hade SJ monopol på fjärrtåg för persontrafik. SJ har fortfarande en dominerande ställning, men numer finns möjlighet att välja mellan olika tågbolag på ett antal sträckor.

För de flesta allmänna tjänster finns idag stor eller åtminstone måttlig frihet att välja mellan olika leverantörer.

Under de senaste decennierna har valfrihet införts inom ett antal områden.

Från att vara hänvisad till Televerket för alla former av telefonitjänster har vi idag gått till att kunna välja bland hundratals leverantörer.

Marknaden för fordonsbesiktning avreglerades 2011. Sedan dess har antalet besiktningsstationer ökat kraftigt i hela landet. Konsumenterna kan välja mellan ett antal olika besiktningsföretag.

I början av 1990-talet blev det möjligt för andra än staten att bedriva arbetsförmedling. Den statliga förmedlingen har dock fortfarande en dominerande ställning.

När det gäller finansiella tjänster öppnas marknaden upp för utländska aktörer under andra halvan av 1980-talet. Pensionsreformen på 1990-talet innebar att det finns möjlighet att välja hur en del av den allmänna pensionen placeras. Andra reformer har skapat ett större utbud av olika typer av försäkringar.

Valfriheten inom underhållning har blivit större sedan 1985.

1987 startades Sveriges tredje TV-kanal TV3. Sedan TV-marknaden öppnades helt och hållet i början av 1990-talet har utbudet ökat markant. Idag går det att köpa paket med ett stort antal kanaler. Till det kommer möjligheten att ta del av ett närmast oändligt utbud på nätet.

2019 öppnades marknaden för vadhållning för fler svenskregistrerade aktörer än Svenska Spel. Casinon och spelmaskiner är fortfarande statliga monopol. Lotterier får endast arrangeras av staten eller föreningar.

Utbildning, vård och omsorg är det område där valfriheten har ökat mest de senaste decennierna.

Reformer under 1990-talet har gett miljontals människor rätt att välja bland annat förskola, grundskola, gymnasieskola, LSS-utförare, vårdcentral och äldreboende.

I vissa fall gäller valfriheten för alla i hela Sverige. I en del fall gäller rätten att välja endast i en del kommuner och regioner.

Merparten av verksamheterna inom utbildning och omsorg är till största delen eller 100-procentigt skattefinansierade. Människors rätt att välja bygger på möjligheten att välja utförare av olika tjänster.