FAKTA OM VALFRIHET

De senaste decennierna har svenskarnas valfrihet ökat inom många områden.

Nedan finns några exempel.

87%

I närmare 9 av 10 kommuner finns det minst en privat vårdcentral.


Källa: Vårdföretagarna

2/3

Två av tre svenskar anger att de har gjort ett aktivt val av vårdcentral.


Källa: Konkurrensverket

9/10

90% av äldre i kommuner som infört LOV har valt sitt äldreboende.


Källa: Socialstyrelsen

79%

8 av 10 av alla som har personlig assistans har valt en privat utförare.


Källa: Vårdföretagarna

300 000

Runt 300 000 av de som arbetar i välfärden har valt privata arbetsgivare.


Källa: Ekonomifakta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

 

Reallöner

Perioden 1970-1990 var valfriheten i Sverige begränsad inom många områden. Det syntes även i lönekuverten. Reallönerna stod stilla i 20 år från 1975 till 1995.

Genom reformer för mer valfrihet vändes utvecklingen. Under nästa 20-årsperiod steg istället lönerna med 60 procent.

Källa: Ekonomifakta

TV-kanaler

Från 1956 fanns bara en statlig TV-kanal. 13 år senare startades en andra statlig kanal. 1987 utmanades monopolet då TV3 började sända från London.

På 1990-talet öppnades marknaden och redan 1997 fanns det nio svenska TV-kanaler. Nu finns det 12 kanaler som kan ses i hela landet och därtill närmast oändliga möjligheter att se TV på nätet.

Källa: Ekonomifakta

Andel i friskolor

Läsåret 1991/92 gick nästan inga elever i friskolor. Sedan infördes skolpengen.

Läsåret 2021/22 gick nästan var tredje gymnasieelev i friskola och runt en av sex grundskoleelever i fristående skolor.

Källa: Skolverket

 

Fordonsbesiktning

Sedan det blev möjligt att välja mellan flera olika besiktningsföretag 2010 har antal besiktningsstationer i landet mer än fördubblats.

Källa: Ekonomifakta

Äldreomsorg

1985 fanns det ingen valfrihet i äldreomsorgen. Idag bor 19 procent i ett privat drivet äldreboende.

Källa: Vårdföretagarna

Utskänkningstillstånd

Sedan 1980-talet har reglerna för alkoholtillstånd och öppettider blivit mer generösa. Det gör att det idag finns drygt tiotusen fler restauranger och barer med tillstånd att servera alkohol än för tre decennier sedan.

Källa: Folkhälsomyndigheten och SVT

 

Apotek

2009 avskaffades apoteksmonopolet. Sedan dess har antalet apotek ökat markant. De flesta har fått kortare avstånd till sitt närmaste apotek. Öppettiderna har också blivit längre.

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Licenserade spelföretag

Fram till 2019 hade endast Svenska Spel rätt att bedriva vadhållning och onlinespel på plats i Sverige.

Sedan marknaden öppnades finns det närmare 100 licenserade företag i Sverige som erbjuder vadhållning och onlinespel.

Källa: Spelinspektionen

Antal taxibilar

2020 var det 30 år sedan de lokala taximonopolen avskaffades.

Sedan dess har Sveriges befolkning ökat med nästan 20 procent. Samtidigt har antalet taxibilar ökat med över 500 procent.

Källa: Svenska Taxiförbundet

 

Telefoni och IT-tjänster

På 1980-talet hade Televerket monopol på telefonitjänster. Uppstickaren Comviq startade ett litet eget mobilnät.

2020 finns över 600 företag som bedriver verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Källa: Post- och Telestyrelsen

Fler avgångar och lägre priser

Sedan SJ fick konkurrens på sträckan Stockholm-Göteborg har antal avgångar per dag ökat med 50 procent och det genomsnittliga biljettpriset minskat med 25 procent.

Källa: Transportstyrelsen

Energi

Före avregleringen 1996 kunde elkunder bara köpa el av det lokala monopol som ägde elnätet.

Idag finns det långt fler än 100 elhandelsföretag att välja mellan oavsett var i Sverige man bor.

Källa: Energimarknadsinspektionen