SEMINARIUM OM BETYDELSEN AV VALFRIHET OCH ENTREPRENÖRSKAP INOM VÄLFÄRDEN

Frihet att bygga nya lösningar har utvecklat och förbättrat svensk välfärd på en rad olika sätt. Hur den är organiserad, utvecklats över tid och speglar medborgarnas förväntningar på tillgänglighet, professionalism och hög kvalitet.

Är ett breddat välfärdsutbud bra? Vad händer med offentligt finansierad och organiserad verksamhet när den utsätts för konkurrens? Används våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt eller leder valfrihet inom välfärden bara till kostnadsdrivande förväntningar från medborgarna?

Valfrihetskommissionen vill på olika sätt exemplifiera vad som kan hända när näringslivets affärstänkande, styrningsmodeller och kreativitet utmanar föreställningen om hur offentlig välfärdsproduktion ska bedrivas.

Talare:

  • Valfrihetskommissionens ordförande Gunnar Hökmark
  • Biträdande professor Christian Sandström redovisar en rapport om de avgörande skillnaderna mellan offentlig och privat välfärdsproduktion.
  • Mikaela Valtersson presenterar hur Kunskapsskolan sedan 1999 utvecklat svensk skola på ett unikt sätt.
  • Klas Tikkanen presenterar hur privat ägande och styrning av sjukhuset S:t Göran möjliggjort att det är landets bästa.
  • Maria Rankka – investerare, f.d. styrelseledamot IES och styrelseledamot Silver Life – beskriver hur styrelsearbetet spelade roll för utvecklingen av en av landets snabbast växande och mest populära skolföretag.
  • Stefan Stern kommenterar utvecklingen på marknaden för välfärdsföretagande.