SEMINARIUM

– KOMMER ÖKAD VALFRIHET OCH MER PATIENTMAKT
KAPA VÅRDKÖERNA?

Svensk sjukvård präglas av långa väntetider för patienterna, växande regionala olikheter och en osäker framtid för de vårdföretag som är avgörande för god vårdkvalitet.


I regeringsförklaringen angavs att regeringen avser att öka det nationella ansvaret för vården. Vad kan vi förvänta oss från denna omläggning av sjukvårdspolitiken och vilket problem förväntas dessa reformer lösa? Hur kan patienterna får mer makt över sin vårdsituation och uppmuntras att välja bland vårdgivare över hela landet?

Medverkande:

  • Seminariet leds av Gunnar Hökmark Valfrihetskommissionens ordförande
  • Anders Milton, tidigare ordförande Läkarförbundet, ger sin syn på svensk sjukvårds förutsättningar, strukturella problem och vilka lösningar som behövs för ökad kvalitet, patientfokus och effektivitet.
  • Désirée Pethrus (KD), oppositionsregionråd i Region Stockholm, kommenterar regeringens reformagenda och vad mandatperioden kommer att innebära för sjukvården, patienterna och vårdföretagen

En panel kommer att diskutera förslagen, hur köerna till vården kan kortas och vad som väntas av regeringens reformagenda på sjukvårdsområdet.


Medverkande i panelen är:

  • Erik Pauldin, Director Public Affairs Norden, Capio Sverige
  • Lena Furmark, tidigare statssekreterare Socialdepartementet, välfärdsexpert Svenskt Näringsliv
  • Gustaf Drougge, F.d. kanslichef för Moderaterna i Region Stockholm och fristående vårddebattör