UNDERSÖKNING 2022:
VÄLJARNA VILL HA VALFRIHETEN KVAR

Valfrihetens Vänner har låtit Demoskop genomföra en opinionsundersökning bland över 2 100 personer för att belysa hur betydelsefull rätten att välja sin välfärd och frågan om vinst egentligen är. Resultaten visar entydigt att kampanjen mot fristående välfärdsverksamheter saknar stöd hos väljarkåren.

Valfrihet framför vinstbegränsningar

En majoritet av valjäarkåren anser att valfrihet är viktigare än ett vinstförbud.

Både offentliga och privata aktörer är bäst enligt svenska folket

En majoritet av väljarkåren tror att kvaliteten inom vård, skola och omsorg har gynnats av att det både finns offentliga och privata utförare.

Nio av tio vill kunna välja äldreomsorg

En avsevärd majoritet av väljarkåren vill själva kunna välja skola, vårdscentral och äldreboende.

  • Fler än hälften tror att den sammantagna kvaliteten inom vård, skola och omsorg har gynnats av att det både finns offentliga och privata utförare.
  • En förkrossande majoritet vill ha både offentliga och privata utförare. Det är bara bland väljare som sympatiserar med Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet som en majoritet tror att kvaliteten blir bättre om välfärden enbart bedrivs i offentlig regi.
  • Rätten att välja tas för given av befolkningen i stort. 72 procent vill ha möjlighet att välja skola, 87 procent vill få välja vårdcentral och 92 procent vill ge äldre möjlighet att välja äldreboende.
  • Hos den gamla Alliansens väljare, liksom bland Sverigedemokraternas väljare, anser klara majoriteter att privata företag är viktiga för valfriheten.
  • Sju av tio av alla svarande uppger att de tror att elevernas valfrihet kommer att minskas av ett förbud mot vinstdrivande skolor.
  • 51 procent av samtliga väljare anser att valfrihet är viktigare än ett vinstförbud. 43 procent prioriterar det senare, och de är kraftigt koncentrerade till dem som sympatiserar med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, samt i viss mån Miljöpartiet.
  • Av de som prioriterar valfrihet framför vinstförbud anger hela 94 procent av de som stöder Kristdemokraterna och Moderaterna att de kan tänka sig använda sin röst i valet för att försvara valfriheten inom välfärden. För Liberalernas väljare är andelen 93 procent och för centerpartister och sverigedemokrater 85 procent.