PATIENTEN FÖRST

I Sverige har alla laglig rätt att få vård inom en viss tid. Men den rätten gäller endast på papperet. Under 2022 var det bara 57 procent av patienterna som fick sin behandling eller operation inom den tid som vårdgarantin utlovar. Dessutom är skillnaderna i väntetider stora mellan olika regioner.

I den här broschyren beskrivs hur verklig patientmakt, som driver förändring underifrån, kan nås. Alla patienter bör ha rätt att välja vård var som helst i Sverige, oavsett var de bor.

Det är dags att befria patienterna och ge dem rätt till vård – i tid – på riktigt.