ETT BÄTTRE LAND

Vilka behov mötte 1980- och 1990-talens valfrihetsreformer? I denna bok beskrivs hur medborgarna kände vanmakt i kontakten med det offentliga.

Att förvägra elever möjligheten att välja skola, patienter att välja läkare och äldre att välja boende vore ett steg tillbaka mot en tid då vi hade två tv-kanaler och Televerket ägde landets alla telefoner.

I stället för att nostalgiskt blicka tillbaka till de centraliserade enhetslösningarnas tid bör vi se framåt, stärka valfriheten och sprida företagandets dynamik till fler delar av samhället.