BÖCKER & PUBLIKATIONER

Valfrihetens Vänner publicerar bland annat böcker och broschyrer inom olika ämnesområden.
På den här sidan samlar vi valda delar av denna utgivning.

Rätt till vård – i tid

– på riktigt

Avskaffade vårdköer kräver perspektivskifte.

Hotade skolor

Valfrihetens Vänner analyserade konsekvenserna av ett förbud mot vinstuttag för friskolor.

Ett bättre land

Vilka behov mötte 1980- och 1990-talens valfrihetsreformer? I denna bok beskrivs hur medborgarna kände vanmakt i kontakten med det offentliga.