LILLA VAFRIHETSBOKEN

I maj 2024 lanserades Lilla valfrihetsboken som författats av Valfrihetskommissionens ordförande Gunnar Hökmark.  

Boken kommenterades av en panel bestående av ordförandena för LUF, CUF och KDU och vice ordföranden för MUF.

Lilla valfrihetsboken beskriver hur rätten att välja inom skola, vård och omsorg har etablerats i Sverige under de senaste decennierna, samt varför dessa reformer bör bevaras och försvaras.